شرایط تایید مدارک رسمی را اینجا ببینید (بخش دوم)

مشاهده بخش اول : http://translationservice.pcn.ir/Announcement/18343
بخش 7 - «گواهی های متفرقه»

7-1. کارت واکسیناسیون : کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) درصورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.
7-2. پروندۀ بهداشتی دانش آموزان : گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
7-3. قبوض آب، برق، تلفن و گاز:اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.
7-4. فیش های حقوقی:فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.
7-5. موجودی حساب های بانکی:گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ 100.000.000 ريال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابل ترجمه و تأیید می باشد.
7-6. گذرنامه : ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.
7-7. گواهینامه های دریانوردی : گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.
7-8. احکام قهرمانی و رشته های ورزشی : احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
7-9. بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات : بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر وامضای گمرک یا مهر و امضای سازمان هواپیمائی کشوری قابل ترجمه و تأیید است. بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد.
7-10. گواهی های کشتیرانی : گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
7-11. خرید و فروش کشتی : اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
7-12. گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری : گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.
7-13. گواهی های فرهنگی هنری : گواهی های صادره از فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.
7-14. گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده : گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و ... با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
7-15. گواهی های بهداشتی :گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاههای علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است .
7-16. اصل گواهی استاندارد : اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.
7-17. تقدیر نامه : تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.
7-18. گواهی های انجمن مهندسی : گواهی های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.


بخش 8 - «بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور»

8-1. مدارک تنظیمی در خارج از کشور : مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.
8-2. گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی :گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.
8-3. گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی : گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.
نکات مهم

1.مطابق مقررات مورد عمل، مترجم رسمی فقط می تواند یک دارالترجمه دایر کند، بنابراین چنانچه توسط مترجم رسمی بیش از یک دارلترجمه تأسیس شود از ادامه کار وی جلوگیری بعمل می آید.
2.قید علامت قوه قضائیه، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلوهای دارالترجمه ها الزامی است.
3.مهر و امضاء معرفی شده مترجم به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه منحصراً برای استفاده در سربرگ های رسمی قوه قضائیه است، لذا استفاده از آن ذیل اوراق ترجمه شده غیر رسمی خلاف مقررات بوده و از چنین اقدامی باید جداً اجتناب کرد.

منبع: مصوب از  اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
تاریخ انقضاء: 7 هفته قبل
گروه ترجمه آبان (ترجمه مدارک زبان آلمانی با همکاری دارالترجمه رسمی سردیس)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : ترجمه زبان آلمانی، ترجمه کلیه مدارک به آلمانی، ترجمه پاسپورت بدون روادید به آلمانی، خدمات ترجمه کارت نظام پزشکی به آلمانی، خدمات ترجمه اصل یا رونوشت سند ازدواج به آلمانی، خدمات ترجمه کارت نظام مهندسی به آلمانی، خدمات ترجمه اصل یا رونوشت سند طلاق به آلمانی، خدمات ترجمه شناسنامه،کارت ملی به آلمانی، خدمات ترجمه گواهی تجرد به آلمانی، خدمات ترجمه اصل یا رونوشت سند طلاق به آلمانی، خدمات ترجمه استشهادیه به آلمانی، خدمات ترجمه استعلام ثبت اسناد به آلمانی، خدمات ترجمه هر نوع گواهی به آلمانی، خدمات ترجمه حکم گارگزینی به آلمانی، خدمات ترجمه مدرک دانشگاهی به آلمانی، خدمات ترجمه آلمانی به فارسی
  • تلفن: +0938-437-6430، +0938-218-0685